Our Litters

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Nov 2018 (1)

Available: 31 Dec 2018
View

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies Nov 2018 (2)

Available: 31 Dec 2018
View

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Available: 31 Dec 2018
View

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies Nov 2018 (1)

Available: 31 Dec 2018
View

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Available: 31 Dec 2018
View

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Nov 2018

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Oct 2018

Available: 18 Dec 2018
View

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Oct 2018

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Aug 2018

Available: 31 Oct 2018
View

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Aug 2018

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Jul 2018

Available: 30 Sep 2018
View

Miniature Long-Hair Dachshund Puppies Jul 2018

Miniature Smooth Dachshund Puppies Jun 2018

Available: 31 Aug 2018
View

Miniature Smooth Dachshund Puppies Jun 2018

Miniature Smooth Dachshund Puppies May 2018

Available: 30 Jun 2018
View

Miniature Smooth Dachshund Puppies May 2018

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies - Apr 2018

Available: 18 Dec 2018
View

Min Smooth Hair Dachshund Puppies Apr 2018

Miniature Smooth Dachshund Puppies Jan 2018

Available: 28 Feb 2018
View

Min Smooth Dachshund Puppies Jan 2018

Miniature Smooth-Hair Dachshund Puppies - Aug 2017

Available: 17 Sep 2017
View

Min Smooth-Hair Dachshund Puppies Aug 2017